SK3YQ kalender.
 • Kalendern tar upp viktiga datum som t.ex anges i stadgarna, aktiviteter, temadagar,  bra-att-veta-datum, etc...

 • Kalendern visas i startläget i "programvy" där den närmaste månadens anteckningar visas i listform.

 • Vill du att listan ska visa saker längre fram i tiden, dra scroll-listen på kalenderns högra kant nedåt så fylls listan på.

 • Vill du ha en traditionell kalender, klicka på "Vecka" eller "Månad" i kalenderns övre högra del.

 • Du kan bläddra i kalendern med pilarna i kalenderns över vänstra del och snabbt gå till dagens datum genom att klicka på "Idag".

 • Oavsett vilken vy som visas kan mer information om en händelse visas genom att man klickar på händelsetexten.

 • Har du ett eget Google-konto kan du lägga till kalendern till din egen Google-kalender genom att klicka på +Googlekalender nere till höger.
  Den visas då bl.a i kalendern i din smartphone om den synkar mot ditt Google-konto.
  Du har möjlighet att lägga till egna påminnelser på valfri händelse.
  (Egna påminnelser/aviseringar visas bara för dig och inte för någon annan)
  Alla händelser i kalendern börjar med texten "RSV:" för att lätt särskiljas mot andra kalendrar du har.
  (Kalendern är "read-only". Kontakta webmaster om full access önskas)

 • Använder du Outlook i datorn och vill ha en kalendern där som uppdateras när t.ex din mail kontrolleras klickar du HÄR.
  Svara ja på alla frågor som kan komma angående prenumeration av internetkalendern.
  Även här blir kalendern "read-only". (Du kan tyvärr inte få full access eller lägga till egna påminnelser)
RepeaterSällskapet Västra, RSV
SK3YQ
Copyright © 2010-2021 RepeaterSällskapet Västra, RSV. SK3YQ
För mer besöksstatistik klicka på StatCounter-ikonen
Dessa sidor har tittats på
gånger.
Medlemsavgift:
2017/18: 150kr
2018/19: 150kr
2019/20: ???kr
2020/21: ???kr


Äldre nyheter.


2021-04-18
RSS-flödet rensat och uppdaterad

2021-03-17
Hemsidan flyttad till ny server p.g.a serverkrasch.

2020-10-18
En del mindre uppdateringar av hemsidan.

2020-03-22
En del mindre uppdateringar av hemsidan.

2019-10-26
Hemsidans besöksräknare och cookie-varning ändrad till att använda https-adresser.

2019-05-20
Hemsidan uppdaterad med nytt kontonummer för medlemsavgiften.

2019-04-25
Hemsidan uppdaterad med årsmötesdatum

2019-03-27
Hemsidan uppdaterad med det senaste årsmötesprotokollet och styrelsesammansättning.

2019-01-26
Då inget nytt har inkommit från styrelsen, eller någon annan, på ett år så saknar hemsidan aktuella uppgifter om bl a årsavift och styrelsesammansättning.

2018-05-01
Mailadressen till WEB-master uppdaterad.
Blänkare om GDPR.

2018-01-15
Årsmötesprotokollet publicerat och hemsidan uppdaterad med info från protokollet.

2017-09-09
Inget att rapportera från årsmötet ännu.

2017-05-06
Årets årmötesdatum publicerat

2016-09-20
Årsmötesprotokoll publicerat
Hemsidan uppdaterad med uppgifter från årsmötet.

2016-06-24
Årsmötet genomfört. Inget att rapportera ännu.

2016-05-21
Föredragningslista för 2016 års årsmöte publicerad under punkten protookoll..

2016-05-14
Tidpunken för årsmötet uppdaterad..

2016-03-14
Information om årsmötet 2016.

2016-03-04
Hemsidan flyttad till ny web-server.

2015-12-15
Enkäten fullt redovisad med åtgärdsförslag.

2015-10-17
Ny cookie-info inlagd och resultatet från besöksenkäten redoisad.

2015-08-16
Styrelsens sammansättning uppdaterad och preliminärt årsmötesprotokoll publicerat.

2015-08-10
Medlemsavgift förblir oförändrad 2015/16.

2015-05-06
Datum för årets årsmöte bestämt

2015-01-21
En enkätundersökning görs inför en planerad översyn av hemsidan.

2014-12-30
Gott Nytt 2015

2014-11-28
* Kalendern på prov ersatt av en Google-kalender.
* Förtydligande om medlemsaviftens period.
(Följer verksamhetsår, inte kalenderår)

2014-11-26
Årsmötesprotokollet inlagt på hemsidan under "protokoll".

2014-06-24
Hemsidan uppdaterad med de nya stadgarna och den nya styrelsesammansättningen.

2014-06-09
Kassarapport per
2013-12-31 inlagd

2014-06-03
Blänkare om årsmötet inlagt.
(Midsommarsöndagen)

2014-04-22
Den gamla adressen
sk3yq.dyndns.org
upphör att gälla 2014-05-07.

2014-04-13
Blänkare on ny web-adress
och Amatörradions dag

2014-02-08
Styrelsesidan uppdaterad och 2013 års årmötesprotokoll inlagt

2014-01-19
Kalendern uppdaterad.

2013-04-27
Hemsidan uppdaterad inför nästa årsmöte.

2012-06-18
Hemsidan uppdaterad med anledning av genomfört årsmöte.

2012-05-08
Tid för årets årsmöte är bestämt..

2012-01-14
Kalendern över 2012 viktigaste hållpunkter är uppdaterad

2011-12-15
hemsidan uppdaterad med blänkare om "Julringen" över repeatern.

2011-07-18
a) Denna sida är nu den officiella hemsidan.
b) Ny ingångssida med anledning av lagändring om cookies

2011-07-03
Hemsidan uppdaterad med anledning av ny lag om cookies.

2011-06-24
Hemsidan uppdaterad med information från årsmötet.

2011-06-03
Information om att cookies används är inlagd.

2011-05-16
Information om var stugbokning på Fjällsikten sker är inlagd.

2011-05-15
Kalendern uppdaterad med tidpunkt för årsmötet.


2011-05-03
2011 års årsmöte hålls söndag 19 juni kl 1300.

2011-03-28
Motioner ska vara inne senast om en månad. En motion är inlämnad, se protokoll-sidan

2011-01-22
Senaste nytt på hemsidan kan fås med RSS-feed. Klicka på RSS-ikonen efter texten "Senaste nytt" för att aktivera funktionen.

2010-12-28
En kalender med viktiga datum inlagd.

2010-12-16
"Blänkare" om jul-ringen

2010-12-16
Uppdatering av mail-adresser och klubbens historia

2010-11-25
Styrelsens mail-adresser, klubbens plusgiro och besöksräknare inlagda.

2010-11-24
Hemsidan uppdaterad med bl a lite bilder och protokoll.

2010-11-21
SM3LVB meddelar att han tänker driva hemsidan vidare. Preliminär release av RSV hemsida är januari 2011.

2010-11-19
SM7LKS erbjuder sig officiellt att ta över som web-master.

2010-11-18
SM7LKS funderar på att erbjuda sig som ny web-master. Ett första utkast till ny hemsida för SK3YQ görs.

2009-09-xx
Web-master SM3LVB meddelar på hemsidan att han saknar tid till hemsidan.
Efterlysning av ny web-master görs.


Senaste nytt.


2021-10-04
Styrelselistan uppdaterad med anledning av SM3GHN,  Jan-Bertil Karlsson, bortgång.
(Ref. QTC 2021-10 "Silent Keys")