2019-10-26
Hemsidans besöksräknare och cookie-varning ändrad till att använda https-adresser.

2019-05-20
Hemsidan uppdaterad med nytt kontonummer för medlemsavgiften.

2019-04-25
Hemsidan uppdaterad med årsmötesdatum

2019-03-27
Hemsidan uppdaterad med det senaste årsmötesprotokollet och styrelsesammansättning.

2019-01-26
Då inget nytt har inkommit från styrelsen, eller någon annan, på ett år så saknar hemsidan aktuella uppgifter om bl a årsavift och styrelsesammansättning.

2018-05-01
Mailadressen till WEB-master uppdaterad.
Blänkare om GDPR.

2018-01-15
Årsmötesprotokollet publicerat och hemsidan uppdaterad med info från protokollet.

2017-09-09
Inget att rapportera från årsmötet ännu.

2017-05-06
Årets årmötesdatum publicerat

2016-09-20
Årsmötesprotokoll publicerat
Hemsidan uppdaterad med uppgifter från årsmötet.

2016-06-24
Årsmötet genomfört. Inget att rapportera ännu.

2016-05-21
Föredragningslista för 2016 års årsmöte publicerad under punkten protookoll..

2016-05-14
Tidpunken för årsmötet uppdaterad..

2016-03-14
Information om årsmötet 2016.

2016-03-04
Hemsidan flyttad till ny web-server.

2015-12-15
Enkäten fullt redovisad med åtgärdsförslag.

2015-10-17
Ny cookie-info inlagd och resultatet från besöksenkäten redoisad.

2015-08-16
Styrelsens sammansättning uppdaterad och preliminärt årsmötesprotokoll publicerat.

2015-08-10
Medlemsavgift förblir oförändrad 2015/16.

2015-05-06
Datum för årets årsmöte bestämt

2015-01-21
En enkätundersökning görs inför en planerad översyn av hemsidan.

2014-12-30
Gott Nytt 2015

2014-11-28
* Kalendern på prov ersatt av en Google-kalender.
* Förtydligande om medlemsaviftens period.
(Följer verksamhetsår, inte kalenderår)

2014-11-26
Årsmötesprotokollet inlagt på hemsidan under "protokoll".

2014-06-24
Hemsidan uppdaterad med de nya stadgarna och den nya styrelsesammansättningen.

2014-06-09
Kassarapport per
2013-12-31 inlagd

2014-06-03
Blänkare om årsmötet inlagt.
(Midsommarsöndagen)

2014-04-22
Den gamla adressen
sk3yq.dyndns.org
upphör att gälla 2014-05-07.

2014-04-13
Blänkare on ny web-adress
och Amatörradions dag

2014-02-08
Styrelsesidan uppdaterad och 2013 års årmötesprotokoll inlagt

2014-01-19
Kalendern uppdaterad.

2013-04-27
Hemsidan uppdaterad inför nästa årsmöte.

2012-06-18
Hemsidan uppdaterad med anledning av genomfört årsmöte.

2012-05-08
Tid för årets årsmöte är bestämt..

2012-01-14
Kalendern över 2012 viktigaste hållpunkter är uppdaterad

2011-12-15
hemsidan uppdaterad med blänkare om "Julringen" över repeatern.

2011-07-18
a) Denna sida är nu den officiella hemsidan.
b) Ny ingångssida med anledning av lagändring om cookies

2011-07-03
Hemsidan uppdaterad med anledning av ny lag om cookies.

2011-06-24
Hemsidan uppdaterad med information från årsmötet.

2011-06-03
Information om att cookies används är inlagd.

2011-05-16
Information om var stugbokning på Fjällsikten sker är inlagd.

2011-05-15
Kalendern uppdaterad med tidpunkt för årsmötet.


2011-05-03
2011 års årsmöte hålls söndag 19 juni kl 1300.

2011-03-28
Motioner ska vara inne senast om en månad. En motion är inlämnad, se protokoll-sidan

2011-01-22
Senaste nytt på hemsidan kan fås med RSS-feed. Klicka på RSS-ikonen efter texten "Senaste nytt" för att aktivera funktionen.

2010-12-28
En kalender med viktiga datum inlagd.

2010-12-16
"Blänkare" om jul-ringen

2010-12-16
Uppdatering av mail-adresser och klubbens historia

2010-11-25
Styrelsens mail-adresser, klubbens plusgiro och besöksräknare inlagda.

2010-11-24
Hemsidan uppdaterad med bl a lite bilder och protokoll.

2010-11-21
SM3LVB meddelar att han tänker driva hemsidan vidare. Preliminär release av RSV hemsida är januari 2011.

2010-11-19
SM7LKS erbjuder sig officiellt att ta över som web-master.

2010-11-18
SM7LKS funderar på att erbjuda sig som ny web-master. Ett första utkast till ny hemsida för SK3YQ görs.

2009-09-xx
Web-master SM3LVB meddelar på hemsidan att han saknar tid till hemsidan.
Efterlysning av ny web-master görs.


Copyright © 2010-2020 RepeaterSällskapet Västra, RSV. SK3YQ
Senaste nytt.


2020-03-22
En del mindre uppdateringar av hemsidan.
Hur det började...
RSV, med klubbsignalen SK3YQ, bildades 14 juni 1981 på en fieldday på Sagatun, Blajkfjället, för att driva repeatern SK3RMX på Tåsjöberget.

Pga dåvarande Televerkets krav på att repeatrar som länkas samman skulle ha samma ägare överlämnade Vilhelmina Radioamatörer 1985 SK2RLX, Njakafjället, till RSV. 1986 överlät Sollefteå Radioklubb sin repeater SK3RHH, Hallstaberget, till RSV.

En 70cm-länk mellan SK3RMX och SK3RHH byggdes 1988 så att man fick ett täckningsområde som sträckte sig från E4 till de norska fjällen. Länken öppnades med en 1750Hz ton efter att man öppnat den lokala repeatern.

Någon länk mot SK2RLX driftsattes aldrig.

SK2RLX och SK3RHH har numera återgått till de ursprungliga ägarna då Televerkets krav inte längre gäller.

1989 sattes en packetnod, SK3RMX-2, upp på Tåsjöberget samt en packet-BBS, SK3YQ, i Grundsjö ca 3 mil öster om Tåsjöberget.
På denna packetlänk gick även DX-cluster-trafik mellan Östersund och Sollefteå.

En 70cm-länk mellan SK3RMX, Tåsjöberget, och Östersund (kallad Lasse-länken) driftsattes 1991. Då hade man täckning mellan Östersund och Sollefteå via Tåsjöberget. Täckningen motsvarade ca 1/5-del av Sveriges yta.

I 1990-talets senare del så gick packetstationen i Grundsjö QRT pga datorhaveri och DX-länken till Sollefteå försvann därmed. BBS'en flyttades till Tåsjöberget där den drevs några år till. 1999 gick slutligen packetnoden på Tåsjöberget QRT.

I dagsläget är länkarna mot Sollefteå och Östersund QRT, så RSV's verksamhet består tills vidare av att driva sin egna repeater SK3RMX.

Klubbens gemensamma aktiviteter är årsmötet, med tillhörade loppmarknad och samkväm, samt "julringen" över repeatern.
RepeaterSällskapet Västra, RSV
SK3YQ
Äldre nyheter.


Dessa sidor har tittats på
gånger.
För mer besöksstatistik klicka på StatCounter-ikonen
Medlemsavgift:
2017/18: 150kr
2018/19: 150kr
2019/20: ???kr