RepeaterSällskapet Västra, RSV
SK3YQ
Antal besökare
Hemsidan har 9 trogna besökare över tiden. (+några engångsbesökare)
De flesta är medlemmar i klubben.

 • Resultatet visar att vi måste marknadsföra oss mer.
  Detta är något för styrelsen att ta tag i, om inte annat för att säkra klubbens framtid med nya medlemmar.

När kommer besökarna
90% går till hemsidan endast strax innan och/eller strax efter årsmötet.

 • Dessa visar vikten av ha aktuell information inför årsmötet, samt att information från årsmötet publiceras så fort det går.
  Detta är en uppgift som styrelsen måste ta tag i så att webmaster får något att publicera.

Varför kommer besökarna
De flesta kommer till hemsidan för att få ny information om vad som händer i klubben.

Döm om min förvånad när detta även många styrelsemedlemmar gav detta svar.
(De om några ska väl veta vad som händer i klubben, eller?)

 • Även detta visar vikten av att styrelsen, och även andra, bidrar med hemsidans innehåll.

Skärmstorlek
De varierar i storlek, men de flesta har "wide-screen"-skärm.

 • Hemsidan kommer med tiden att optimeras för "wide-screen"-skärm.

RSS-flöden och kalendern
Ingen visste om att RSS-flöde med senaste nytt på hemsidan finns.
Bara någon visste vad RSS-flöde är. (Därför planerade ingen att använda funktionen)

I princip ingen använder kalendern och dess uppgifter.

 • Informationssida om kalendern och dess uppgifter, samt hur man använder den och kan bidra med innehåll
  kommer att läggas upp. Detsamma gäller för RSS-flöden. Vad det är, hur man använder funktionen, etc...

Vad besökarna saknar
Någon efterlyste en nedladdningsbar logga för klubben.

 • Klubben har ingen officiell logga förutom den standardlogga som finns på stadgarnas förstasida.
  Det är fritt för var och en att föreslå styrelsen en logga som skall antas som den officiella för klubben.
  Förslaget skickas in som en motion så att styrelsen kan ge synpunkter och årsmötet får besluta om antagande eller inte.

Övrigt
Underlaget för denna sammanställning är från den enkät som funnits på hemsida under 6 månaders tid, samt
den insamlade statistiken av det som varje webläsare automatiskt ger ifrån sig vid besök på hemsidan och
sammanställs av tjänsten StatCounter.com.

Webmaster tackar alla som deltagit i enkäten.